Baby’s en kinderen

Vanwege de zachtheid en het niet manipulatieve karakter is het uitermate geschikt voor baby's en kinderen, met als doel een vrije doorstroming van de hersenvloeistof. Een baby heeft tijdens de bevalling nogal wat te verduren. Een kind is natuurlijkerwijze goed bestand tegen de fysieke krachten die tijdens een normale bevalling doorstaan worden. Echter wanneer de bevalling moeizaam verloopt en/of medische ingrepen van buitenaf noodzakelijk zijn (vacuumpomp, verlostang, keizersnede), neemt de kans toe op verstoringen in het cranio sacraal systeem. Verstoring van het cranio sacraal systeem kan op korte of langere termijn gevolgen voor het kind hebben.

Cranio Sacraal Therapie kan een belangrijke ondersteuning bieden bij:

- veel huilen
- bronchitis of astma
- darmproblemen
- slaapproblemen
- spijsverteringsproblemen
- onrust
- onzekerheid
- algeheel onbehagen
- leerproblemen
- ADHD / ADD
- adoptie / hechtingsproblemen

Ook na een ernstige val, ongeluk of wanneer een kind een operatie heeft moeten ondergaan kan het zinvol zijn om de gevolgen daarvan met ondersteuning van Cranio Sacraal Therapie te verhelpen of te verzachten.